Regler og blanketter

Regler for klubrekorder og indmelding af fangster og klubture

Bestyrelsen godkender og registrerer klubrekorder og fangster indmeldt af klubbens medlemmer efter nedenstående regler:

1)     Fangeren skal være medlem af Egedal fiskeklub (kontingentet betalt) på fangsttidspunktet.

2)     Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang og line. Dette indebærer, at fisken skal være kroget i munden eller foran gælerne. Fiskens vægt skal vejes på godkendt vægt.

3)     Fangsten skal indmeldes med 1 stk. foto (gælder kun klubrekorder). Fangsten skal kunne bevidnes af mindst ét vidne, vidnet må gerne være medlem af fangerens husstand, Hvis der ikke er vidne på fangsten skal der vedlægges målbart/godkendt billede vedlagt tommelstok/målebånd, som viser fiskens størrelse i cm. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde nægte godkendelse af fangsten.

4)     Fangsten skal indmeldes til klubbens email-adresse:  egedal.fiskeklub@gmail.com Indmeldingen skal foretages på nedenstående formular (Indmelding af Fangst) senest 4 uger fra fangstdato.

5)    Årets nål , for største  anmeldte og godkendte fangst, uddeles på. generalforsamlingen.

6)    Årets Fisker Konkurrencen løber fra 1/1-31/12 . Flest point opnået på fælles klubture (kun programsatte). Klubtur skal, indmeldes senest 4 uger efter afholdelse, på nedenstående skema (INDMELDING AF KLUBTUR) og der skal være minimum 2 deltagere, for at turen er gældende. Klubture giver 20 point + ekstra point for fangede fisk, 1 fisk i hver art kan indmeldes pr. deltager. Alle Fiskearter tæller. Fisk fanget på kyst og i å tæller dobbelt. Fangst skal overholde mindstemålet. Klubtur må max. koste 1000 kr. for indenlands ture og max. 1500 kr. for udenlands ture pr. deltager.

Indmelding af Fangst

Formular til indmelding af fangster til årets fisker.

Indmelding af klubtur

Formular til indmelding af fangster i forbindelse med klubtur.