Roskilde Fjord Nord

Den nordlige del af fjorden byder, ligesom sin sydlige fætter, på et fantastisk havørred fiskeri. Den byder på dybe huller og masser af muslingebanker. Der er fladeområder med masser af åle/blære tang. I sæson vrimler det med hornfisk og makrel. Makrelerne kan især fanges ved indsnævringen ved Frederikssund. Man kan vade direkte ud til sejlrenden. Tryk på billedet for at komme til positioner og derefter kan man trykke på markeringerne.