Danmarks Kystfiskeri

De danske kyster, byder på et fantastisk fiskeri stort set året rundt. Af de mange arter som vi, i klubben, fisker efter, er havørreden nok den mest populære. Den kan fanges året rundt og er en fantastisk spisefisk. Den kæmper utroligt godt og kan til tider udgøre en stor mundfuld at få bugt med. Selvom den stort set kan fanges nær alle kyster, er der jo selvfølgeligt nogle steder der er større chancer end andre. Vi anbefaler at man downloader fishing in denmarks app. På denne app kan man finde gode havørred spots over hele Danmark.

I denne sektion vil vi prøve at videregive nogle spots, som kan være uhyre effektive, under de rette forhold. Som ved alt fiskeri, er det jo ingen garantier, men hvis man sætter sig ind i de forskellige forhold, kan man lære i hvilke forhold havørreden er til at fange.