Morten Rygaard Heede

Morten Rygaard Heede

Medlem

Johnny Christensen

Johnny Christensen

Formand

Benny Dolmer

Benny Dolmer

Medlem

Tlf: 40118681

Sigrid Malmstrøm

Medlem

22483338

sigridmj@gmail.com

Arne Kjær

Medlem

28516286

arnekjaer@hotmail.com

Tur udvalg

Turudvalg, Social arrangementer og Special Ture

I Egedal fiske og småbådsklub, gør vi en stor sag ud af arrangementer og fisketure for vores medlemmer. Da vi er mange medlemmer, med mange forskellige behov, har bestyrelsen nedsat et udvalg til at varetage denne opgave. Der sidder 4 medlemmer og 1 formand for udvalget. Formanden for udvalget, er med til at forbinde udvalgets arbejde med bestyrelsen.

 

Udvalget mødes flere gange om året for at drøfte fisketure, men også sociale arrangementer, såsom Sommer OL, Grill aftener, foredrag om forskellige slags fiskeri og ture medlemmerne har været på. Der lægges desuden et program for 1. og 2. Halvår, hvor medlemmerne inviteres på div. Fisketure.

I tur programmet planlægges det hvornår der fiskes, hvad der fiskes efter og hvem der skal stå for turen. Disse lægges så op på Facebook og sendes ud på mail af vores sekretær, når de er nært forestående. På denne måde mødes vores medlemmer og der uddeles tips og fiskepladser. Klubben er meget spredt i forhold til hvad der fiskes efter, derfor er det udvalgets fornemmeste opgave at komme godt omkring de forskellige slags fiskeri, der praktiseres i klubben. Derfor opfordrer vi altid vores medlemmer om at komme med input, således at alle kan være med. Turene veksler imellem makrel, hornfisk, havørred, Gedde, Aborre, Fladfisk, Torsk mm.

 

Ud over vores normale turprogram, afholder klubben flere specialture om året. En af de helt store favoritter er vores Makreltur på kutter med chummer. Desuden afholdes der årligt en tur til Det Gule Rev og denne bliver som regel revet væk. Disse ture står turudvalget i samarbejde med bestyrelsen for. Disse udbydes op til, men ikke begrænset til, 6 måneder før turens afholdelse. Dette er en rigtig god måde at komme de øvrige medlemmer i klubben ved, da de normalt afholdes over flere dage. Turen til Det Gule Rev er fx en flere dages tur hvor man overnatter om bord på kutteren. Af andre ture kan nævnes tur til Sverige efter laks, hvor vi overnatter en weekend i et af Fiskeringens flotte huse. Eller pighvar tur til Vesterhavet, hvor der lejes et sommerhus.

 

Klubben afholder i løbet af året, flere sociale arrangementer. Vi har et Årlig bankospil og vores sommerafslutning, hvor der bydes op til OL dicipliner som fluekast, pirk dypning og lækker hjemmelavede burgere på grillen. Der er desuden åbent i klubbens lokale på Græstedgård hver tirsdag kl. 1900, hvor medlemmerne mødes.