ÅRETS FISKER 2017 - JOHN THORNDAHL

Nr

Fisker

Point

1

John Thorndahl

210

2

Benny Dolmer

200

3

Ole Christiansen

175

4

Steen Witzel

166

5

Leon la Fontaine

147

6

Arlif Jønsson

145

7

Lasse Jacobsen

142

8

Michael Holme

131

9

Tore Svendsen

127

10

Frank Jensen

122

11

Per S. Nielsen

121

12

Arne Rasmussen

117

13

Michael Viborg

113

14

Jesper Persson

94

15

Joel Rasmussen

78

16

John Jensen

54

17

Anders Ruby Nyholm

46

18

Allan Nørgaard

40

18

Jesper Kilhof

40

18

Jim Richelsen

40

18

Brian Mortensen

40

22

Martin L. Petersen

38

23

Tommy Wolgast

33

24

Maksim Malahhovski

27

24

Martin V. Lassen

27

26

Max Borup

26

27

Maks Jensen

20

27

Niels Andersen

20

27

Per Kaaber Matthiasen

20