Opdateret 3. marts 2018

Fiskeart

Fanger

Vægt i gram

Havørred - Båd

Michael Holme

2800